Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO DogTrotter.pl

I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest firma WILD SOUL Piotr Rukat z siedzibą w: Mrozy, ul. Spokojna 25A, 96-330
  Puszcza Mariańska o numerze NIP 5242099281, REGON 015192597, zwana dalej: “ORION LINE”, „www.dogtrotter.pl” lub „Sklepem Internetowym„.
 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.dogtrotter.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski – zwaną dalej „Klientem” lub „Kupującym”.
 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie www.dogtrotter.pl bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia lub wysłania wiadomości e-mail: sklep@dogtrotter.pl
 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, chyba że oferta kierowana do niekonsumentów stanowi inaczej.
 • Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich.
 • Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, paragon lub na życzenie faktura (zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) w formie elektronicznej – pdf.
 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.dogtrotter.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od www.dogtrotter.pl
 • Złożenie zamówienia ( dokonania zakupu ) jest tożsame z pełną akceptacją Polityki Prywatności.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 • Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie www.dogtrotter.pl
 • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej” lub „Dostępności o wydłużonym czasie realizacji”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. Formy płatności

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

 • PayU.pl (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru. Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl
 • PayPal – Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://ww.paypal.com/pl/home
 • PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY – Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

Dane do przelewu:
WILD SOUL
Mrozy Ul.Spokojna 25A, 96-330 Puszcza Mariańska

Płatności złotówkowe ( PLN )

mBank 71 1140 2004 0000 3002 7885 8662

Płatności walutowe EUR

mBank PL65 1140 2004 0000 3912 1083 9761

 • KARTĄ KREDYTOWĄ – poprzez serwis http://www.payu.pl/

Chcesz zapłacić z PayPal? Wejdź na nasz profil i dokonaj wpłaty: http://paypal.me/wildsouldog

Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://ww.paypal.com/pl/home

W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

IV. Dostawa zamówienia

 • Prowadzimy sprzedaż na terenie Polski oraz poza granicami kraju. Wysyłki zagraniczne odbywają się wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach poprzez pocztę e-mail.
 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów oraz wybór sposobu dostawy znajduje się na stronie: Wysyłka
 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania „Protokołu Reklamacji”.
 • W przypadku zamówienia kilku produktów wysyłka uzależniona jest od dostępności wszystkich produktów jednocześnie w sklepie internetowym, naszym magazynie, magazynie dystrybutora lub u producenta.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować www.dogtrotter.pl swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: WILD SOUL / DogTrotter.pl – Sklep Internetowy, Mrozy, ul. Spokojna 25A, 96-330 Puszcza Mariańska / adres poczty elektronicznej: sklep@dogtrotter.pl ).
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy WILD SOUL zwraca Kupującemu  otrzymane od Kupującego płatności za zamówione produkty, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym WILD SOUL została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 • WILD SOUL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres:  WILD SOUL Piotr Rukat – Sklep Internetowy, Mrozy, ul. Spokojna 25A, 96-330 Puszcza Mariańska lub wskazany przez SKLEP INTERNETOWY w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do WILD SOUL . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Gwarancja

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, należy do WILD SOUL, zgodnie z warunkami gwarancji.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. konserwacja, montaż etc.
 • Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

VII. Rękojmia

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwaranci, o których mowa w punkcie VI powyżej, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe.

VIII. Darmowa Dostawa

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym zakupione za kwotę powyżej 400 pln ( z wyłączeniem paczek zagranicznych ) są wysyłane bezpłatnie.
 • W przypadku skorzystania z Darmowej Dostawy klient dokona częściowego zwrotu zakupionych towarów w Sklepie Internetowym, pomniejszającego kwotę zakupów 400 pln, Sklep Internetowy zwróci równowartość zwróconych towarów minus koszt zrealizowanej wysyłki.

 

IX. Ochrona Prywatności

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest WILD SOUL, Mrozy, ul. Spokojna 25A, 96-330
  Puszcza Mariańska.
 • Dane osobowe podane przez Klienta na stronie dogtrotter.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@dogtrotter.pl

 

X. Własność intelektualna

 • Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 • Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.

XI. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia opublikowanie na stronie sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.